Synpunkter och klagomål på skola, förskola och barnomsorg

Om du har synpunkter eller klagomål på vår verksamhet inom skola och barnomsorg vill vi gärna veta det. Vi ser det som en möjlighet att bli bättre.

Både vårdnadshavare och elever kan lämna synpunkter eller klagomål. Det gäller följande verksamheter i Tranås kommun:

  • förskola
  • förskoleklass
  • grundskola
  • grundsärskola
  • fritidshem
  • gymnasieskola
  • gymnasiesärskola
  • Komvux
  • öppen förskola
  • pedagogisk omsorg.

Lämna synpunkt eller klagomål

Kontakta i första hand pedagogen eller mentorn om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller om du är missnöjd med något. Om ni inte lyckas lösa problemet kan du vända dig till rektorn.

Om du fortfarande är missnöjd kan du skicka ditt klagomål skriftligt till barn- och utbildningsförvaltningen, som utreder klagomålet. Handlingar som skickas till kommunen diarieförs och blir allmän handling. Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Läs om hur Tranås kommun hanterar personuppgifter

Fristående förskola

Om klagomålet rör en fristående förskola som står under kommunens tillsyn, lämnas klagomålet i första hand till pedagog eller rektor på förskolan. Skicka klagomålet skriftligt till barn- och utbildningsförvaltningen enligt ovan, om du fortfarande är missnöjd.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Du ska få svar på klagomålet inom 14 arbetsdagar. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annan orsak kräva längre tid för oss att utreda. Om vi behöver mer än 14 arbetsdagar meddelar vi dig varför det dröjer.

Vad händer med klagomålet?

Kommunen utreder, följer upp och dokumenterar alla klagomål.

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

E-post: barnutbildning@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Postadress
Barn- och utbildningsförvaltningen
Tranås kommun
573 82 Tranås

Senast publicerad: