Notering: Bilden är en 3D-skiss.

Granelundsskolan

Tranås kommuns nya skola! Just nu är arbetet med att bygga Granelundsskolan F-6 i full gång. Skolan kommer ha plats för ca 430 elever och beräknas vara klar höstterminen 2025.

Skolan kommer ligga i bostadsområdet Granelund som är beläget mellan Stoeryd och Norraby. Du kan läsa mer om byggprojektet på Tranåsbostäders hemsida. Länk till annan webbplats.

Byggnaden kommer att bestå av tre huskroppar varav den ena planeras rymma en fullhall för idrottsaktiviteter.

Senast publicerad: