Regler för barnomsorg

Ditt barn har rätt till förskola eller pedagogisk omsorg när du arbetar eller studerar och den tid det tar att resa till och från arbetet eller studierna. Är du föräldraledig eller arbetssökande har barnet rätt till barnomsorg 15 timmar i veckan. Barn kan även ha rätt till förskola om de behöver särskilt stöd i sin utveckling.

Barnet får vara på förskolan medan du arbetar eller studerar, inklusive eventuell restid. Du ansvarar för att meddela vilka tider ditt barn behöver vara på förskolan, det vill säga vilket tillsynsbehov ni har.

Registrera schema i SchoolSoft Länk till annan webbplats.

Om ni som vårdnadshavare är folkbokförda på olika adresser, där barnet bor växelvis och båda har behov av barnomsorg, ska ni ha varsin placering och därmed varsin faktura. Anmäl detta till barnomsorgshandläggaren.

Öppettiderna för förskolor och pedagogisk omsorg kan variera eftersom de anpassas efter behovet hos vårdnadshavarna. Som längst har de öppet 12 timmar per helgfri dag, mellan kl. 06.00-18.00.

Du som är aktivt arbetssökande har rätt till förskola eller pedagogisk omsorg för ditt barn 15 timmar per vecka. Hur vistelsetiden läggs ut avgörs av verksamheten. Vid behov kan tiden utökas, till exempel om du ska på anställningsintervju eller har fått en kortare timanställning.

Som arbetssökande ska du stå till arbetsmarknadens förfogande och ditt behov av barnomsorg kan snabbt ändras. Därför erbjuder Tranås kommun vanligtvis inte avgiftsfri allmän förskola till vårdnadshavare som är arbetssökande.

Om du är föräldraledig för ett yngre syskon har det äldre barnet rätt till förskola eller pedagogisk omsorg i 15 timmar per vecka. Hur vistelsetiden läggs ut avgörs av verksamheten.

Vill du istället ha barnet hemma med småsyskonet kan du pausa platsen. Den pausade perioden måste vara minst sex månader. Barnet är garanterat att få tillbaka sin ordinarie plats i september samma år, eller året efter. Kontakta barnomsorgshandläggaren om du vill pausa platsen. Om barnet behöver komma tillbaka till förskolan vid en annan tidpunkt, måste du ansöka om plats på nytt. Då är du inte garanterad att få en plats på den förskola du önskar.

Om du blir sjuk en kortare period avgör du själv om du är i behov av förskola eller pedagogisk omsorg på de vistelsetider som tidigare anmälts. Kontakta rektor för din enhet om du behöver utöka tiden.

Blir du långvarigt sjuk finns det ingen automatisk rätt att lämna barnet i förskola eller pedagogisk omsorg. Kontakta rektor, som är den som bestämmer om barnet har behov av barnomsorg och i vilken omfattning. Du kan behöva lämna läkarintyg.

Kontakt

Administratör

Paula Grudemo
E-post: paula.grudemo@tranas.se
Telefon: 0140-683 26

Senast publicerad: