Pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare

I Tranås kommun arbetar fyra dagbarnvårdare i egna hemmet. Tre i tätorten och en i Gripenberg.

Om pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg tar emot barn i åldrarna 1-6 år. I pedagogisk omsorg vistas barnen till största delen i en trygg hemmiljö hos en dagbarnvårdare, där barnen lär sig ta hänsyn, ansvar, hjälpa till och utvecklas i socialt samspel både i den lilla gruppen samt i större grupper vid gemensamma aktiviteter i grupplokalen.

Vid dagbarnvårdarnas frånvaro är dagbarnen hänvisade till förskolan. Barnen är knutna till en specifik förskola vid dessa tillfällen för att skapa trygghet och kontinuitet.

Gemensamt med förskolorna i Tranås kommun

Vi arbetar för att alla barn ska få en likvärdig utbildning och en spännande, fantasirik och utmanande tid i pedagogisk omsorg. Förskolans läroplan är vägledande för verksamheten. Pedagogisk omsorg i Tranås kommun har en egen läroplan, skollag och barn konkonventionen ligger till grund för utbildningen. Dagbarnvårdarna lagar mat från grunden.

Det är viktigt för oss att ni som vårdnadshavare och era barn får en god introduktion och att vi bygger upp en trygg och tillitsfull relation.

Vi använder Schoolsoft som digital plattform mellan dagbarnvårdare och hemmet.

Tranås kommuns vision är att skapa en likvärdig och inkluderande förskola för alla barn utifrån deras behov och förutsättningar. Varje förskola ska erbjuda tillgängliga lärmiljöer som ger möjlighet för varje barn att uppleva trygghet, delaktighet och gemenskap. Samtliga förskolor har tillgång till specialpedagog.

Om ditt barn behöver särskilt stöd i sin utveckling och som för att få detta, behöver vistas i en mindre grupp och ha tillgång till utökat stöd från personalen finns den särskilda verksamheten Gäddan som har sina lokaler på Nötskrikans förskola Gäddan

Förskolan Gäddan

Ansöka om plats hos dagbarnvårdare

Du ansöker om plats hos dagbarnvårdare via e-tjänsten Ansök om barnomsorg.

Ansök om plats i förskola eller pedagogisk omsorg

Dagbarnvårdare i Tranås kommun

Kontaktuppgifter till dagbarnvårdare i Tranås kommun

Namn

Adress

Postnummer

Ort

Telefon

 

  

Pernilla Johnsson

Blåsippsgatan 6, Tranås

573 39

Tranås

070-200 52 77

Marie Norrbin

Brusarpsvägen 16, Gripenberg

573 92

Tranås

073-030 59 05

Lena Westin

Ängsvägen 11, Tranås

573 41

Tranås

073-840 07 29

Anette Wiberg

Plogvägen 11, Tranås

573 37

Tranås

070-308 82 64


Kontakt

Enhetschef

Ann Edén
E-post: ann.eden@tranas.se
Telefon: 0140-688 17

Specialpedagog

Hanna Nordell
E-post: hanna.nordell@tranas.se
Telefon: 0140-686 26

Senast publicerad: