Åsvallehults förskola

Åsvallehults förskola är belägen i ett lugnt och naturnära villaområde på Söder i närheten av Hembygds­parken. Förskolan byggdes i slutet av åttiotalet som två avdelningar och byggdes sen till med ytterligare en avdelning 2013

Om förskolan

På Åsvallehults förskola hittar du avdelningarna Vitsippan, Blåsippan och Backsippan. Just nu har vi de yngsta på en avdelning, de mitt emellan på en och de äldsta på en avdelning. Vi varierar vår undervisningsmiljö kontinuerligt för att inspirera barnen att utforska omvärlden och ge stöd i barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation.

Vi har en rymlig gård med omväxlande och kuperad terräng. Gården är uppdelad i två delar, anpassade efter yngre, respektive äldre barns behov.

Åsvallehults förskola arbetar i projektform utifrån barnens intresse och erfarenheter.

Vi arbetar för att alla barn ska få en likvärdig utbildning och en spännande, fantasirik och utmanande förskoletid. Förskolans läroplan, skollag och barnkonventionen ligger till grund för utbildningen. Alla har egen kock och tillagningskök där man lagar mat från grunden på varje förskola.

Det är viktigt för oss att ni som föräldrar och era barn får en god introduktion och att vi bygger upp en trygg och tillitsfull relation.

Vi använder Schoolsoft som digital plattform mellan förskolan och hemmet.

Tranås kommuns vision är att skapa en likvärdig och inkluderande förskola för alla barn utifrån deras behov och förutsättningar. Varje förskola ska erbjuda tillgängliga lärmiljöer som ger möjlighet för varje barn att uppleva trygghet, delaktighet och gemenskap. Samtliga förskolor har tillgång till specialpedagog.

Om ditt barn behöver särskilt stöd i sin utveckling och som för att få detta, behöver vistas i en mindre grupp och ha tillgång till utökat stöd från personalen finns den särskilda verksamheten Gäddan som har sina lokaler på Nötskrikans förskola Gäddan

Förskolan Gäddan

Kontakt

Adress

Åsvallehults förskola
Blåsippegatan 3
573 39 Tranås

Avdelningar

Backsippan: 0140-685 33
Blåsippan: 0140-685 64
Vitsippan: 0140-685 65

Rektor

Yvonne Elm
Telefon: 0140-682 40
E-post: yvonne.elm@tranas.se

Biträdande rektor

Annicka Enell
Telefon: 0140-683 23
E-post: annicka.enell@tranas.se

Specialpedagog

Anna-Karin Thunell
Telefon: 0140-684 15
E-post: anna-karin.thunell@tranas.se

Senast publicerad: