hej

Om Vux Tranås

Vår skola är ett modernt lärcentrum som strävar efter att du, med stöd av våra lärare, ska lyckas med dina studier

Vux Tranås är en modern tillgänglighetsanpassad skola i nybyggda lokaler. Vi har en fin studiemiljö med gott om gemensamhetsytor, datorer och studieplatser för eget arbete.

Digital lärteknik

Vi arbetar mycket med digital lärteknik och genom vår lärplattform Itslearning har du alltid tillgång till lektionsmaterial och uppgifter via nätet. Vår personal finns nära till hands och kan hjälpa och stötta dig även när du studerar på egen hand. Verksamheten hos oss är i ständig rörelse med kontinuerliga kursstarter och studerande som startar och läser i olika takt och på olika nivåer.

Studeranderåd

Hos oss är alla lika viktiga och vi arbetar för en lär- och arbetsmiljö utan diskrimineringar med en gemensam värdegrund. Studeranderådet är en viktig kanal i det demokratiska arbetet för att skapa samsyn och delaktighet i skolfrågor.

Lärcentrum

I en av våra salar (S25) kan du sitta och studera i lugn och ro, antingen på egen hand eller med stöd av lärare eller specialpedagog vissa tider. Lärcentrum är öppet varje dag 8.00-17.00 och på dörren hittar du information om när det finns personal på plats.


Kontaktuppgifter

Vux Tranås

E-post: vux@tranas.se
Telefon: 0140-684 69
Telefontid: Måndag–fredag: 08.00–12.00

Besöksadress: Trehörnavägen 2, 573 41 Tranås

Rektor
Rebecka Karlström
E-post: rebecka.karlstrom@tranas.se
Telefon: 0140-684 84

Veksamhetsutvecklare
Charlotta Engström
E-post: charlotta.engstrom@tranas.se
Telefon: 0140-685 23

Specialpedagog
Helen Andersson
E-post: helen.c.andersson@tranas.se
Telefon: 0140-684 89

Senast publicerad: