Barn i behov av särskilt stöd

Utgångspunkten är att barn som behöver särskilt stöd ska gå i den ordinarie verksamheten.

Tranås kommuns vision är att skapa en likvärdig och inkluderande förskola för alla barn utifrån deras behov och förutsättningar. Varje förskola ska erbjuda tillgängliga lärmiljöer som ger möjlighet för varje barn att uppleva trygghet, delaktighet och gemenskap.

Om ditt barn behöver särskilt stöd i sin utveckling och som för att få detta, behöver vistas i en mindre grupp och ha tillgång till utökat stöd från personalen finns den särskilda verksamheten Gäddan som har sina lokaler på Nötskrikans förskola.

Förskolan Gäddan

Kontakt

Adress

Nötskrikans förskola, avdelning Gäddan
Vasagatan 33
573 31 Tranås

Specialpedagog

Anna-Karin Thunell
E-post: anna-karin.thunell@tranas.se
Telefon: 0140-684 15

Senast publicerad: