Sommens skola

Sommens skola har cirka 80 elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan ligger i samhället Sommen, 15 kilometer norr om Tranås. Vi har nära till sjön Sommen och till skogen.

Skolans uppdrag är att främja lärande och att stimulera individen att inhämta kunskaper. Eleverna ska vara aktiva och under professionell ledning få lära sig att lära.

Trivsel och trygghet

Vi strävar efter att alla elever ska trivas på skolan och känna trygghet och självtillit. Vi tar avstånd från alla former av kränkande behandling. Vi arbetar utifrån vår likabehandlingsplan och vi har ett väl fungerande kamratstödjararbete.

Utevistelse

Vi uppmuntrar eleverna till hälsosamma matvanor och försöker lära dem hur viktigt det är att röra på sig. Till exempel utnyttjar vi vår motorikbana, vi har utevistelse en förmiddag i veckan och fruktstund varje dag.

Eleverna har möjlighet att påverka via klassråd och elevråd. Elevrådet träffas regelbundet för att diskutera och fatta beslut i aktuella frågor som kommer från klassråden.

För att öka samverkan mellan vårdnadshavare och skolan har vi ett barn- och utbildningsråd. Rådet består av:

  • föräldrarepresentanter från varje årskurs
  • representanter från skola och fritidshem
  • rektor och biträdande rektor
  • kommunpolitiker

Gruppen träffas 2–3 gånger per termin och diskuterar aktuella frågor. Minnesanteckningar från mötena finns att läsa på SchoolSoft.

Skolan jobbar för att skapa trygghet och en lugn studiemiljö, fri från mobbning, trakasserier och diskriminering. Likabehandlingsplanen beskriver hur vi arbetar för att förebygga kränkande behandling och vilka åtgärder som finns.

Anmäl när ditt barn är sjukt eller frånvarande av annan anledning. Rapportera frånvaro via SchoolSoft senast kl. 07.50 den dag det gäller.

Logga in i SchoolSoft Länk till annan webbplats.

Kontakt

Adress

Sommens skola
Folkskolegatan 2
573 64 Tranås

Personalrum

Telefon: 0140-683 59

Rektor

Niklas Bratt
Telefon: 0140-687 71
E-post: niklas.bratt@tranas.se

Biträdande rektor

Linda Thörn Sehlstedt
Telefon: 0140-687 65
E-post: linda.sehlstedt@tranas.se

Senast publicerad: