Ängarydsskolan

Ängarydsskolan är en av Tranås kommuns två grundskolor för årskurserna 7–9. Här går 350 elever.

Skolan grundades för snart 70 år sedan och har sedan dess byggts om och till vid ett flertal tillfällen. Senast i raden av förbättringar är en ny idrottshall, musiksal och andra salar.

Eleverna har möjlighet att påverka via klassråd och elevråd. Elevrådet träffas regelbundet för att diskutera och fatta beslut i aktuella frågor som kommer från klassråden.

För att öka samverkan mellan vårdnadshavare och skolan har vi ett barn- och utbildningsråd. Rådet består av:

  • föräldrarepresentanter från varje årskurs
  • representanter från skola och fritidshem
  • rektor och biträdande rektor
  • kommunpolitiker

Gruppen träffas 2–3 gånger per termin och diskuterar aktuella frågor. Minnesanteckningar från mötena finns att läsa på SchoolSoft.

Skolan jobbar för att skapa trygghet och en lugn studiemiljö, fri från mobbning, trakasserier och diskriminering. Likabehandlingsplanen beskriver hur vi arbetar för att förebygga kränkande behandling och vilka åtgärder som finns.

Anmäl när ditt barn är sjukt eller frånvarande av annan anledning. Rapportera frånvaro via SchoolSoft senast kl. 07.50 den dag det gäller.

Logga in i SchoolSoft Länk till annan webbplats.

Kontakt

Adress

Ängarydsskolan
Ängarydsgatan 12
573 40 Tranås

Rektor

Fredrik Brolin
Telefon: 0140-684 11
E-post: fredrik.brolin@tranas.se

Biträdande rektor

Kristofer Karlsson
Telefon: 0140-688 44
E-post: kristofer.karlsson@tranas.se

Studie- och yrkesvägledare

Jens Gliminger
Telefon: 0140-684 14
E-post: jens.gliminger@tranas.se

Skolsköterska

Petra Tengvall
Telefon: 0140-68427 eller 072-085 74 67
E-post: petra.tengvall@tranas.se

Skolkurator

Ellinore Sandberg
Telefon: 0140-684 16 eller 076-826 84 16
E-post: ellinore.sandberg@tranas.se

Senast publicerad: