Ansök om plats i förskola eller pedagogisk omsorg

Så här gör du för att söka plats på förskola eller i pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare).

Ansök om barnomsorg

Ansök om förskola eller pedagogisk omsorg via vår e-tjänst. Du kan söka till både kommunala och fristående verksamheter och ange upp till fyra alternativ.

Barn i åldrarna 1–6 år har rätt att gå i förskola eller pedagogisk omsorg om du som vårdnadshavare

  • arbetar
  • studerar
  • är aktivt arbetssökande
  • är föräldraledig för syskon.

Om du är föräldraledig för syskon har det äldre barnet rätt till förskola 15 timmar per vecka.

Olika typer av barnomsorg

Det finns olika former av barnomsorg. Fundera gärna på vilken typ av verksamhet som passar för ditt barn.

Förskola – I förskolan får barnen möjlighet att lära och utvecklas på egen hand och tillsammans med andra. Verksamheten har ett tydligt pedagogiskt uppdrag och styrs av skollagen och förskolans läroplan.

Pedagogisk omsorg – En dagbarnvårdare tar emot en mindre grupp barn i sitt hem. Förskolans läroplan är vägledande men inte bindande. Tranås kommun har tagit fram en egen läroplan för pedagogisk omsorg.

Öppna förskolan – Är en avgiftsfri träffpunkt för vårdnadshavare och barn i åldern 0-6 år. Detta gäller barn som inte är placerade i förskola eller pedagogisk omsorg.

Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling kan gå på förskola med anpassad avdelning.

I Tranås kommun finns ett antal förskolor och dagbarnvårdare att välja på. Kontakta gärna de förskolor eller dagbarnvårdare du är intresserad av och se om du kan besöka dem.

Förskolor i Tranås kommun

Pedagogisk omsorg i Tranås kommun

Ansök till förskola eller pedagogisk omsorg via e-tjänsten Ansök om barnomsorg. Ange önskat startdatum och upp till fyra önskemål om förskolor eller pedagogisk omsorg. Du kan välja på både kommunala och fristående verksamheter.

Ködatum

När du ansöker får barnet ett ködatum. Du kan ansöka när som helst, men det tidigaste ködatumet du kan få är sex månader före önskat startdatum. Om flera barn har samma ködatum prioriteras de efter födelsedatum. Det äldsta barnet erbjuds plats först.

Garanterad plats inom fyra månader

För att vara garanterad en plats behöver du ansöka senast fyra månader innan barnet ska börja. Vi erbjuder plats utifrån dina önskemål så långt det är möjligt, men vi kan inte lova att du får plats på något av dina val inom garantitiden. Du är endast garanterad en plats någonstans i kommunen.

Så fördelas lediga platser

Förutom ködatum och garantitid fördelas lediga platser enligt följande ordning:

  1. Barn i behov av särskilt stöd för sin utveckling.
  2. Barn som har syskon på samma förskola eller familjedaghem.
  3. Barn som har en plats i förskola eller familjedaghem, men vill byta.

Vi skickar platserbjudande till dig via sms och mail. Du behöver tacka ja eller nej till erbjudandet inom 7 dagar. Om du inte svarar tolkar vi det som att du tackar nej till platsen.

Svara på erbjudandet genom att logga in på e-tjänst om barnomsorg och tacka ja eller nej.

Vad händer om du tackar ja eller nej?

Om du tackar ja till en plats som inte är ditt förstahandsalternativ, kan du välja att stå kvar i kön. Barnet blir erbjuden plats på ditt förstahandsval när det finns en plats. Vanligtvis är det möjligt att byta tidigast i augusti, året efter att barnet har börjat på förskolan.

Om du blir erbjuden plats på någon annan enhet än ditt förstahandsval och tackar nej, kan barnet stå kvar i kön. Kommunen kan dock inte garantera plats inom fyra månader. Barnomsorgshandläggaren noterar att du har gått med på att invänta plats på ditt förstahandsalternativ.

Om du tackar nej till en plats på ditt förstahandsalternativ, tas du bort ur kön och måste göra en ny ansökan. Barnet får ett nytt ködatum och är garanterad plats någonstans i kommunen inom fyra månader från det datum den nya ansökan kommer in.

Registrera inkomstuppgifter

När du tackar ja till en plats i förskola eller pedagogisk omsorg ska du registrera dina inkomstuppgifter via vår e-tjänst. Det är för att avgiften ska bli rätt.

Kontakt

Administratör

Paula Grudemo
E-post: paula.grudemo@tranas.se
Telefon: 0140-683 26

Senast publicerad: