Hagadals förskola

Du hittar Hagadals förskola bredvid Ängaryds idrottsplats. Miljön här är utformad för att stimulera leken.

Om förskolan

Förskolan ligger bredvid Ängaryds idrottsplats med närhet till skog, multiplan, lekplatser och skola. Förskolan har fyra avdelningar där alla ska få känna att de kan och att vi är där för barnens skull. Undervisningen planeras utifrån barnens intressen och sker i projektform.

Förskolans gård är indelad och anpassad till barngruppen och inbjuder till lek och rörelse där barnen utvecklar sin motorik. Verksamheten organiseras för att skapa möten i mindre grupper för att främja de demokratiska värdena. Vi ser meningsskapandet som en förutsättning för det lustfyllda lärandet, där det är viktigt att få prova, undersöka och reflektera.

I förskolans innemiljö finns många rum som inbjuder till varierande aktiviteter. Vi har delat upp huset i två ¨halvor¨. Den ena halvan är mer anpassad för yngre barn och den andra är mer anpassad för äldre barn. Pedagogerna lägger stor vikt på att förändra förskolans olika rum med jämna mellanrum utifrån läroplanens mål, barnens intressen och behov för att inspirera till lärande och lek

Vi arbetar för att alla barn ska få en likvärdig utbildning och en spännande, fantasirik och utmanande förskoletid. Förskolans läroplan, skollag och barnkonventionen ligger till grund för utbildningen. Alla har egen kock och tillagningskök där man lagar mat från grunden på varje förskola.

Det är viktigt för oss att ni som föräldrar och era barn får en god introduktion och att vi bygger upp en trygg och tillitsfull relation.

Vi använder Schoolsoft som digital plattform mellan förskolan och hemmet.

Tranås kommuns vision är att skapa en likvärdig och inkluderande förskola för alla barn utifrån deras behov och förutsättningar. Varje förskola ska erbjuda tillgängliga lärmiljöer som ger möjlighet för varje barn att uppleva trygghet, delaktighet och gemenskap. Samtliga förskolor har tillgång till specialpedagog.

Om ditt barn behöver särskilt stöd i sin utveckling och som för att få detta, behöver vistas i en mindre grupp och ha tillgång till utökat stöd från personalen finns den särskilda verksamheten Gäddan som har sina lokaler på Nötskrikans förskola Gäddan

Förskolan Gäddan

Kontakt

Adress

Hagadals förskola
Skyttegatan 22
573 40 Tranås

Avdelningar

Björnen: 0140-685 96
Älgen: 0140-684 08


Rektor

Yvonne Elm
Telefon: 0140-682 40
E-post: yvonne.elm@tranas.se

Biträdande rektor och specialpedagog

Annicka Enell
Telefon: 0140-683 23
E-post: annicka.enell@tranas.se

Senast publicerad: