Fröafallsskolan

Fröafallsskolan är en F–6-skola som ligger mitt i Fröafalls—Toståsområdet. Skolans läge erbjuder närhet till naturen och säker skolväg. Här finns grundskola och fritidshem. På Fröafallsskolan går cirka 330 elever.

Eleverna har möjlighet att påverka via klassråd och elevråd. Elevrådet träffas regelbundet för att diskutera och fatta beslut i aktuella frågor som kommer från klassråden.

För att öka samverkan mellan vårdnadshavare och skolan har vi ett barn- och utbildningsråd. Rådet består av:

  • föräldrarepresentanter från varje årskurs
  • representanter från skola och fritidshem
  • rektor och biträdande rektor
  • kommunpolitiker

Gruppen träffas 2–3 gånger per termin och diskuterar aktuella frågor. Minnesanteckningar från mötena finns att läsa på SchoolSoft.

Skolan jobbar för att skapa trygghet och en lugn studiemiljö, fri från mobbning, trakasserier och diskriminering. Likabehandlingsplanen beskriver hur vi arbetar för att förebygga kränkande behandling och vilka åtgärder som finns.

Anmäl när ditt barn är sjukt eller frånvarande av annan anledning. Rapportera frånvaro via SchoolSoft senast kl. 07.50 den dag det gäller.

Logga in i SchoolSoft Länk till annan webbplats.

Kontakt

Adress

Fröafallsskolan
Vädergatan
573 82 Tranås

Personalrum

Telefon: 0140-684 75

Rektor

Annika Fasth
Telefon: 0140-682 58
E-post: annika.fast@tranas.se

Biträdande rektor

Matilda Borg
Telefon: 0140-684 03
E-post: matilda.borg@tranas.se

Skolsköterska

Malin Palm
Telefon: 0140-684 77
E-post: malin.g.palm@tranas.se

Skolkurator

Gitte Kurkela
Telefon: 0140-684 19
E-post: gitte.kurkela@tranas.se

Senast publicerad: