Högskola

Vux Tranås erbjuder fristående högskolekurser på distans via vårt Lärcentra i höst. Kurserna ges från Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation.

Fristående kurser på distans via Vux Tranås

OBS! Dessa kurser är inställda HT 22

Kurser med start Ht 22Pedagogik 1 30 hp Länk till annan webbplats.

Innehåll

Kursen vänder sig till den som är intresserad av lärandeprocesser och pedagogiska frågor. Kursen syftar till att utveckla förståelse inom pedagogikens kunskapsfält ur såväl beteendevetenskapliga som samhällsvetenskapliga perspektiv. Frågor som behandlas är exempelvis varför vissa kunskaper, färdigheter och värderingar utvecklas och förespråkas inom och mellan individer, grupper och organisationer.

Kursinnehåll
Kursen består av fyra delkurser:Psykologi 1 30 hp Länk till annan webbplats.


Innehåll

Kursen ger en inledande orientering om psykologins teorier, användningsområden och metoder med särskild betoning på socialpsykologi med grupprocesser samt arbets- och organisationspsykologi. Om du vill förstå hur fördomar bildas, varför vi blir stressade ibland, hur vi fungerar i grupp och hur forskningen genererar kunskap om dessa områden och andra, så är detta en kurs av intresse för dig.

Kursinnehåll

Kursen består av fyra delkurser:


Senast publicerad: