Högskola

Vux Tranås erbjuder fristående högskolekurser på distans via vårt Lärcentra. Kurserna ges från Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation.


Fristående kurs VT 24
Start januari VT 24


Konflikter och konflikthantering, 7,5 hp

Kursen konflikter och konflikthantering vänder sig till dig som är intresserad av människors beteende och kommunikation såväl ur ett yrkesmässigt perspektiv som ur ett allmänmänskligt.

Utbildningens fokus ligger på de mellanmänskliga vardagskonflikter som kan uppstå inom familjen, på arbetet och på fritiden. Avsikten är att öka förståelsen för dessa konflikters uppkomst och utveckling men även erbjuda olika metoder för att konstruktivt närma sig och hantera konflikterna.

Kursinnehåll

  • Teorier om konflikters utveckling och dynamik
  • Konfliktstilar och självinsikt
  • Kommunikationens betydelse
  • Metoder för att analysera och hantera konflikter

Om utbildningen

Utbildningen omfattar 7,5 högskolepoäng som du läser på kvartsfart.
Fysiska träffar på Vux Tranås en eftermiddag varannan vecka klockan 16.00-19.00, förmodligen på torsdagar.
Utbildningen ges via Zoom från Jönköping University.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet.

Senast publicerad: