Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola, som invigdes 2017, ligger mellan Junkaremålen och Fröafall med närhet till Östanåparken.

Om förskolan

Skogsgläntans förskola som invigdes hösten 2017 ligger fint belägen i närheten av ett villaområde och intill skogen. På Skogsgläntan finns sex avdelningar som delats i tre baser, Kotten 1—2 (yngre barn) Barret 3—4 (yngre och äldre barn) och Tallen 5—6 (äldre barn).

Förutom baserna består Innemiljön på förskolan av flera gemensamma ytor som snickarrum, ateljé och vattenlek. Dessa avvänds av alla barn på förskolan.

Utemiljön består av två stora gårdar som är anpassade för lek och aktivitet efter barnens olika åldrar och behov.

Skogsgläntans förskola är Grön Flaggcertifierad vilket synliggör arbetet kring hållbar utveckling som görs på förskolan. Barn och pedagoger odlar bär och grönsaker som tas tillvara i matlagningen av kockarna i köket. Arbetet med kretsloppet i naturen hålls levande i detta arbete men också i arbetet med kompost och, återvinning och sortering av avfallet som blir på förskolan.

Skogsgläntans förskola arbetar projektinriktat utifrån barnens tankar, idéer och förutsättningar.

På fredagarna serverar kockarna lunchen utomhus vid grillplatsen och barnen får en mysig utelunch vid elden.

Vi arbetar för att alla barn ska få en likvärdig utbildning och en spännande, fantasirik och utmanande förskoletid. Förskolans läroplan, skollag och barnkonventionen ligger till grund för utbildningen. Alla har egen kock och tillagningskök där man lagar mat från grunden på varje förskola.

Det är viktigt för oss att ni som föräldrar och era barn får en god introduktion och att vi bygger upp en trygg och tillitsfull relation.

Vi använder Schoolsoft som digital plattform mellan förskolan och hemmet.

Tranås kommuns vision är att skapa en likvärdig och inkluderande förskola för alla barn utifrån deras behov och förutsättningar. Varje förskola ska erbjuda tillgängliga lärmiljöer som ger möjlighet för varje barn att uppleva trygghet, delaktighet och gemenskap. Samtliga förskolor har tillgång till specialpedagog.

Om ditt barn behöver särskilt stöd i sin utveckling och som för att få detta, behöver vistas i en mindre grupp och ha tillgång till utökat stöd från personalen finns den särskilda verksamheten Gäddan som har sina lokaler på Nötskrikans förskola Gäddan

Förskolan Gäddan

Kontakt

Adress

Skogsgläntans förskola
Råsvägen 1
573 38 Tranås

Avdelningar

Kotten 1: 0140-683 53
Kotten 2: 0140-684 05
Barret 3: 0140-683 60
Barret 4: 0140-683 48
Tallen 5: 0140-684 76
Tallen 6: 0140-683 55

Rektor

Daniel Berg
Telefon: 0140-685 93
E-post: daniel.berg@tranas.se

Biträdande rektor

Annika Carlén
Telefon: 0140-687 17
E-post: annika.carlen@tranas.se

Specialpedagog

Hanna Nordell
Telefon: 0140-686 26
E-post: hanna.nordell@tranas.se

Senast publicerad: