Norrskolans fritidshem

Norrskolans fritidshem är organiserat i två avdelningar. Elevernas fria lek både inne och ute ser vi som en metod för lärande. Under veckorna erbjuder vi naturupplevelser, skapande och aktiviteter i gymnastiksalen.

Norrskolans fritidshem har två avelningar:

 • Duvan — förskoleklass till årskurs 1
 • Kungsörnen — årskurs 2 till årskurs 5.

Fritidshemmet har öppet från 06.00—17.45 under den skolfria delen av dagen.

Den dagliga kontakten med vårdnadshavare är värdefull och önskas ske i samband med lämning eller hämtning. Om barnet vill gå hem själv önskas det att du som förälder hämtar någon gång i veckan för att bibehålla kontakten.

Ett förtroendefullt samarbete med alla föräldrar önskas. Följande samverkansformer erbjuds:

 • Daglig kontakt
 • Föräldrarmöte eller drop-in
 • Erbjudande om utvecklingssamtal
 • Öppet hus med olika teman
 • Information via SchoolSoft

All information från fritidshemmet lämnas genom SchoolSoft. Vistelsetider, sjukanmälan och meddelanden lämnas av vårdnadshavare också i SchoolSoft. Pedagoger checkar av meddelandenn i SchoolSoft varje dag som lämnas. I verksamhetsloggen kan du som vårdnadshavare läsa om olika aktiviteter och även se bilder.

Eleverna tillhör en specifik avdelning, men under lov sker ett nära samarbete mellan avdelningarna och utbudet av aktiviteter görs då till stor del gemensamt.

Inför lov och studiedagar behöver Centralköket ha matbeställningar 14 dagar i förväg. Vårdnadshavare blir meddelade via SchoolSoft när datum och tider kan läggas in. Efter sista datum spärras lov- och studiedagar och mat beställs enbart till de elever som har tider registrerade i SchoolSoft.

Schemaändringar meddelas via SchoolSoft eller telefon. Vid andra ändringar kontaktas personal via telefon.

Fritidshemmet utgår från läroplanens mål och riktlinjer. Innehållet som fritidshemmet ska behandla är indelat i fyra områden:

 • språk och kommunikation
 • skapande och estetiska uttrycksformer
 • natur och samhälle
 • lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse.

Se läroplanen för fritidshem hos Skolverket Länk till annan webbplats.

Fritidshemmet strävar efter att:

 • Eleverna ska kunna påverka innehåll och arbetssätt under sin tid hos oss.
 • Eleverna ser sig själva som en del i gruppen, med ansvar för sitt eget initiativ och engagemang.
 • Eleverna tar konsekvenser av sitt handlande och tar ansvar för den miljö de vistas i.
 • Eleverna visar hänsyn mot varandra, är hjälpsamma och vänliga.
 • Eleverna har så god självbild och så gott uppförande att de kan ta egen ställning och egna initiativ.

Kontakt

Adress

Stenhuggaregatan 8
573 34 Tranås

Avdelningar

Duvan: 0140-686 04
Kungsörnen: 0140-686 03

Rektor

Linda Davidsson
E-post: linda.davidsson2@tranas.se
Telefon: 0140-686 00

Biträdande rektor

Mia Gustavsson
E-post: mia.gustavsson@tranas.se
Telefon: 0140-686 09

Senast publicerad: