Byte av skola

Om du vill byta grundskola för ditt barn måste du ansöka om det. Du ansöker via en blankett som skickas in till barn- och utbildningsförvaltningen.

Skolbyte under läsåret sker i mån av plats på den önskade skolan. Skolbyte genomförs vid två tillfällen per läsår. Undantag kan göras om det finns särskilda skäl.

  • Vid terminsstart efter sommarlov
  • Vid terminsstart eter jullov

Beslut skickas hem till elevens vårdnadshavare, med beviljade eller avslag.

Alla skolpliktiga barn är garanterade en plats i den kommunala grundskolan från och med höstterminen det år de fyller 6 år. Barnets folkbokföringsadress styr vilken skola barnet är anvisad till. Kommunen är skyldig att placera ett barn i en skola nära hemmet, i enlighet med närhetsprincipen. Närhetsprincipen innebär dock inte att ett barn är garanterad en plats på den närmaste skolan.

Vårdnadshavare har även rätt att ansöka om plats i en annan skola för sitt barn, antingen en kommunal eller fristående skola.

Dokument

Skolbytesblankett Pdf, 233.2 kB.

Påskriven blankett ska skrivas ut och skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Stadshusplan 1
573 82 Tranås

Kontakt

Administratör

Frida Söderström
Telefon: 0140-683 44
E-post: frida.soderstrom@tranas.se

Senast publicerad: