Grundskolor

Grundskolan är en obligatorisk skolform som börjar höstterminen det år barnet fyller sex år. I Tranås finns det nio grundskolor, varav åtta drivs av kommunen. Förutom skolor i Tranås tätort finns skolor i Linderås, Sommen, Gripenberg och Adelöv.