Allemansrätten

I Sverige har vi alla tillgång till skog och mark tack vare allemansrätten. Allemans­rätten ger oss stora friheter att vistas i naturen, men det är också ett ansvar att följa reglerna så att vi inte skadar djurlivet eller inkräktar på tomtmark.

Vad innebär allemansrätten?

Allemansrätten ger oss möjlighet att röra oss fritt i naturen. Den är inskriven i en av Sveriges fyra grundlagar, men är ingen lag i sig. Allemansrätten ger oss stora friheter, men ställer också krav på att vi visar hänsyn och varsamhet – mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor i naturen.

Läs om vad som gäller för olika aktiviteter på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Allemansrätten i skyddade naturområden

Inom naturreservat, nationalparker samt djur- och växtskyddsområden kan det finnas föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de naturvärden som finns inom respektive område. Därför kan de se olika ut från fall till fall.

Det kan till exempel vara förbjudet att:

  • elda
  • lägga till med båt
  • cykla
  • rida
  • ha med sig hund i området.

Inom fågelskyddsområden är det oftast förbjudet att vistas under vissa tider på året.

Fridlysta arter

Du får plocka de flesta blommor, bär och svampar i naturen. Men vissa arter är fridlysta och får därför inte plockas. Fridlysning innebär oftast att en växt- eller djurart är helt fredad.

Du får inte:

  • plocka
  • fånga
  • döda
  • samla in eller skada exemplar av arten.

Du får i många fall inte heller ta bort eller skada artens frön, ägg, rom eller bon. Det gäller även om djuret eller växten är på din egen tomt.

Kontakt

Turistbyrån Tranås direkt

E-post: tourist.office@tranas.se
Telefon: 0140-687 90

Senast publicerad: