Tillstånd, regler och tillsyn

Här har vi samlat information för dig som driver företag i Tranås kommun. Du är skyldig att följa de lagar och regler som gäller för din verksamhet. Vissa typer av verksamheter kräver dessutom att du söker tillstånd hos kommunen eller andra myndigheter.

Alkohol, tobak, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter och läkemedel

Använda offentlig plats

Brandskydd

Bygg, vatten och avlopp

Hälsoskydd

Livsmedelsverksamhet

Miljökrav och jordbruk