Rökfria miljöer

Du som driver en verksamhet med offentliga lokaler är skyldig att se till att rökning inte förekommer inne i lokalen eller i nära anslutning till den. Kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer gör kontroller för att se till att rökförbudet efterlevs.

Vad omfattas av rökförbudet?

Tobakslagen reglerar hur man får röka i offentliga miljöer. Rökförbud gäller exempelvis på:

  • lekplatser
  • idrottsanläggningar
  • perronger
  • uteserveringar
  • restauranger
  • samlingslokaler
  • skolor.

Rökförbudet omfattar fler produkter än bara tobak. Det är även förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och att använda produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. Detta innebär bland annat att all vattenpipsrökning omfattas av förbudet.

Ditt ansvar som verksamhetsutövare

Det är inte tillåtet att röka på restauranger, uteserveringar eller i nära anslutning till dessa. Förbudet gäller även i butiker och utanför entréer till offentliga lokaler.

Den som äger eller disponerar lokalen ansvarar för att rökförbudet upprätthålls. Utöver att vidta de åtgärder som behövs för att rökförbudet upprätthålls ska insatser ske genom att till exempel:

  • informera och markera genom skyltning
  • övervaka att reglerna inte överträds.

Läs mer hos Folkmyndigheten om vad som gäller för rökfria miljöer som är reglerade i lagstiftningen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

E-post: bm@tranas.se
Telefon: 0140-681 51

Senast publicerad: