Skicka faktura till Tranås kommun

Här har vi samlat den information du som leverantör behöver för att skicka faktura till Tranås kommun och vad du behöver få med på fakturan eller som bilaga för att vi ska kunna genomföra en utbetalning.

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp som görs med tillämpning av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS och LUK ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Detta innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-faktura.

Tranås kommun omfattas av detta regelverk och därför måste du som leverantör till oss använda dig av e-fakturering. Observera att en PDF-faktura inte är ett godkänt format för e-faktura.

Tranås kommun tar emot fakturor i formatet Peppol Bis Billing 3.0 eller Svefaktura.

Om e-faktura hos Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Undantag från lagkrav på elektroniska fakturor

Bestämmelserna i lagen ska inte tillämpas i de fall användande av e-faktura skulle innebära risk för antingen:

 • röjande av uppgifter som omfattas av sekretess
 • skada för säkerhetskänslig verksamhet.

Dessa fakturor skickas som pappersfaktura till:

Tranås kommun
Ref xxxxxx
573 82 TRANÅS


Tranås kommun erbjuder via vår tjänsteleverantör InExchange att du som leverantör registrerar dina fakturor direkt på webben. Detta är en lämplig lösning för leverantörer som skickar ett mindre antal fakturor per år.

Registrera webbfaktura hos InExchange Länk till annan webbplats.

För att kommunen ska kunna betala inkomna fakturor är det viktigt att det tydligt framgår att det är Tranås kommun som är fakturamottagare, vad som har levererats och vem inom kommunen som har gjort beställningen. Om nödvändiga uppgifter saknas på fakturan kommer den att returneras till avsändaren.

För att fakturan ska kunna styras till rätt mottagare är det viktigt att det finns ett godkänt referensnummer på fakturan se länken nedan Tranås kommuns referenskod alternativt rekvistionens inköpsordernummer.

Om beställaren inte anger något referensnummer ber vi dig som leverantör att efterfråga den. Att uppgiften finns underlättar hanteringen för båda dig som leverantör och kommunen.

Leveransadress ska anges på fakturan, med den adress dit varan eller tjänsten levererats.

Följande uppgifter måste finnas på leverantörsfakturan för att den ska kunna behandlas av Tranås kommun:

 • Referenskod
 • Leveransadress
 • Kommunens beställare (namn och enhet)
 • Leverantörens namn och adress
 • Unikt fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp och tillämpad momssats
 • Betalningsvillkor
 • Leverantörens plusgiro eller bankgiro
 • Leverantören organisationsnummer
 • Information om leverantörens F-skatt

Om fakturan hänvisar till följesedel, rekvisition, kassakvitto eller annan specifikation måste den bifogas fakturan.

Tranås kommuns referenskoder Pdf, 117.7 kB.

Den kommunanställde ska ha med sig en attesterad rekvisition vid köp. Det är ett intyg på att man har rätt att göra inköp.

Faktureringsinformation står på rekvisitionen.

Viktigt att tänka på när du som leverantör tar emot en rekvisition

 • Vid köp ska alltid legitimation visas och originalet av rekvisitionen lämnas i affären.
 • Om du som leverantör kan skapa en detaljerad faktura så behövs endast inköpsordernummer, beställarens namn och arbetsställe anges. Rekvisitionen behöver inte bifogas fakturan.
 • Om du som leverantör inte kan skapa en detaljerad faktura så ska rekvisitionen samt kvittokopia bifogas med fakturan. Kvittot måste detaljerat visa vad som inhandlats.

Om du som leverantör har frågor om hur rekvisitionen ska hanteras är du välkommen att kontakta ekonomiavdelningen via ekonomi@tranas.se

Tranås kommun tillämpar alltid, såvida inte särskild överenskommelse har inträffats, betalningsvillkoret 30 dagar från fakturadatum och betalar inga faktureringsavgifter eller liknande påslag på fakturan eller eventuella dröjsmålsräntor som överstiger räntelagens bestämmelser.

När Tranås kommun köper en tjänst finns det olika sätt att administrera betalningen. Beroende på om leverantören är godkänd för F-skatt eller inte skiljer sig vår hantering utifrån Skatteverkets regler.

Om leverantören inte är godkänd för F-skatt, vid avtalstillfället eller utbetalningstillfället, kommer betalningen att reduceras med ett belopp motsvarande skatt på 30 procent. Vid betalning till en fysisk person kommer även beloppet att reduceras med eventuella sociala avgifter. Det reducerade beloppet kommer sedan att betalas in till Skatteverket av Tranås kommun. Om du som privatperson utfört en tjänst skall alltid ett konsultkontrakt upprättas och bifogas till fakturan.

Om leverantören är en ideell förening som inte är godkänd för F-skatt men har ett intyg från Skatteverket att de är skattebefriade kommer betalningen ske utifrån den faktura som leverantören skickat till oss, förutsatt att en kopia av ett giltigt intyg är bifogat med fakturan.

Ni som inte har F-skatt kan ändå utföra enstaka uppdrag under året. För att er uppdragsgivare inte ska behöva dra skatt med 30 procent på utbetalningen, ska ni skicka med ett A-skatteintyg med fakturan. Ni kan bara få intyget om inkomsten från uppdraget är skattefri.

Intyget beställer ni genom att kontakta skatteverket.

Om F-skatt på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Om Tranås kommun gjort en felaktig utbetalning eller om du som leverantör ska betala tillbaka en outnyttjad kredit ska dessa pengar betalas tillbaka till plusgiro 1 27 22-5. Vänligen märk inbetalningen med fakturanumret så vi kan hänföra betalningen rätt.

 • Kommunens organisationsnummer är: 212000-0597
 • VAT-nummer (momsregistreringsnummer med tillägg för landskoden): SE212000059701
 • Peppol-ID 0007:2120000597
 • GLN-nummer: 7362120000593

Kontakt

Ekonomiavdelningen

E-post: ekonomi@tranas.se
Telefon: 0140-68100

Senast publicerad: