Förmåner

Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, flextidsavtal och växling av semestertillägg för dig som är anställd i Tranås kommun.

Växling av semestertillägg

Du har möjlighet att växla ditt semestertillägg till sex extra lediga dagar, under förutsättning att du inte har några dagar sparade sedan tidigare.

Friskvårdsbidrag

Hos oss får du 2 500 kronor i friskvårdsbidrag.

Badförmån

Du får ett kort som ger dig 10 fria bad i kommunens simhall per år.

Trivselpeng

Vi vill att du ska ha roligt på jobbet. Därför har arbetsgruppen, tillsammans med chef möjlighet att göra hälsofrämjande aktivitet för 400 kronor per medarbetare varje år.

Antal semesterdagar

Hur många semesterdagar du har beror på din ålder.

  • Under 40 år: 25 semesterdagar
  • 40—49 år: 31 semesterdagar
  • Över 50 år: 32 semesterdagar

Du får en extra ledig dag att använda under året som du fyller 50 år.

Flextidsavtal

Hos oss har du möjlighet att kombinera jobb med fritid med hjälp av flextidsavtalet. Flextid är mellan kl. 06.30–19.00. Möjligheten till att utnyttja flextidsavtalets ramar utgörs enligt följande:

Flexa in: 06.30–09.00
Lunch: 11.30–13.30
Flexa ut: 15.30–19.00

Fritidsstudiebidrag

Om du bestämmer dig för att studera och ha kvar din anställning kan du ansöka om 2 000 kronor per termin i fritidsstudiebidrag.

Försäkring

Alla medarbetare omfattas av AFA-försäkring. Denna försäkring består av:

  • AGS-KL: Avtalsgruppsjukförsäkring – vid sjukdom mer än 90 dagar och vid eventuell sjukersättning.
  • TFA-KL: Trygghetsförsäkring vid arbetsskada.
  • TGL: Tjänstegrupplivsförsäkring – vid dödsfall.

Kontakt

HR-avdelningen

E-post: hr@tranas.se

Senast publicerad: