E-cigaretter, försäljning

Du ska anmäla försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare innan du påbörjar försäljningen. Du ska också ha ett program för egenkontroll.

Anmäl försäljning av e-cigaretter

För att få sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska du anmäla försäljningen till kommunen via vår e-tjänst. Bifoga ditt egenkontrollprogram till din anmälan.

Du ska även anmäla förändring av din försäljning, t ex om du säljer din verksamhet så måste du avanmäla din försäljning via e-tjänsten.

Du som säljer e-cigaretter ska ha ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet beskriver hur du gör för att:

  • följa reglerna kring försäljning av e-cigaretter
  • informera och utbilda personal till att förstå och följa reglerna.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Du kan utgå från den för att upprätta ett egenkontrollprogram som är anpassat till din verksamhet.

Vägledning för egenkontrollprogram på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Du får inte sälja till minderåriga

E-cigaretter och påfyllningsbehållare får bara säljas till vuxna över 18 år. Som försäljare är du ansvarig att kontrollera att köparen fyllt 18 år. Du ska ha en skylt i din butik, helst vid kassan, som tydligt talar om vilken åldersgräns som gäller.

Hälsovarning på förpackningarna

Varje förpackning ska ha hälsovarningar, innehålla ett informationsblad och ha en innehållsdeklaration.

Om du säljer din verksamhet eller slutar sälja e-cigaretter eller påfyllningsbehållare ska du anmäla det till kommunen. Använd e-tjänsten ovan.

Kommunen och polisen gör kontroller i de butiker där produkterna säljs för att se till att lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) följs. Du som är tillståndsinnehavare betalar en årlig avgift till kommunen för tillsynen.

Straffansvar

Följer du inte lagen kan du bli förbjuden att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare eller få böter. Vid allvarliga brister kan du även få fängelse.

Tillsynsavgift

Tillsynsavgiften är 1 900 kronor (4 procent av aktuellt prisbasbelopp, avrundat till närmaste hundratal kronor).

Prisbasbelopp 2022: 48 300 kr.

Kontakt

Alkohol- och tobakshandläggare

Ulla-Britt Blomgren
E-post: ulla-britt.blomgren.ifo@tranas.se  
Telefon: 0140-681 95
Telefontid: måndag, onsdag, fredag

Senast publicerad: