Kemikalier

Här hittar du information om vilka regler som gäller för förvaring och försäljning av kemikalier. Bygg- och miljöförvaltningen kontrollerar att reglerna följs.

Förvaring och lagring av kemikalier

Kemikalier ska lagras så att eventuellt spill och läckage inte förorenar omgivningen. De måste därför förvaras invallade och under tak. Ett kemikalielagar ska ha tätt golv, till exempel betong, och får inte ha några avloppsbrunnar. Utrymmet ska vara invallat så att minst hela den största behållarens volym samt 10 % av övriga behållares sammanlagda volym ryms inom invallningen.

Eftersom många kemikalier måste förvaras frostfritt är inomhusförvaring att föredra. Vid förvaring utomhus gäller samma regler för invallning och regnskydd samt att platsen ska förses med påkörningsskydd och lås.

Försäljning av kemikalier

Du som säljer kemikalier ansvarar för att produkterna du säljer är tillåtna, har förpackningar som är korrekt märkta, har barnskyddad förslutning och varningsmärkning. Förpackningar med kemikalier som bedöms som farliga eller riskerar att vara farliga ska vara märkta med farosymbol och farobeteckning.

Tillstånd för särskilt farliga kemikalier

För att få sälja särskilt farliga kemikalier ska du söka tillstånd hos länsstyrelsen.

Om kemikalier och kemiska produkter hos Länsstyrelsen i Jönköpings län Länk till annan webbplats.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

E-post: bm@tranas.se
Telefon: 0140-681 51

Senast publicerad: