Tobaksfria nikotinprodukter, försäljning

Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter

Den 1 augusti 2022 träder en lag i kraft: Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter Länk till annan webbplats.. Produkterna innehåller inte någon tobak utan innehåller nikotin för konsumtion.

Den nya lagen innebär att försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter blir reglerad liksom försäljning av e-cigaretter, tobak och liknande produkter i fråga om åldersgräns, krav på egenkontroll och tillsyn.


Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

För att kunna sälja tobaksfria nikotinprodukter efter den 1 augusti 2022 måste du anmäla din verksamhet till kommunen och till anmälan bifoga en kopia på ett för verksamheten anpassat egenkontrollprogram. Här Länk till annan webbplats. hittar du Folkhälsomyndighetens informationsblad om försäljningsreglerna.

Regler och krav

Lagen om tobaksfria nikotinprodukter ställer krav på dig som ska sälja tobaksfria nikotinprodukter. Här är en kort sammanfattning:

Egenkontrollprogram

Du som har ett försäljningsställe som säljer tobaksfria nikotinprodukter måste ha ett egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Egenkontrollprogrammet hjälper dig och din verksamhet att följa reglerna i lagen. När du anmäler försäljning av tobaksfria nikotinprodukter ska enligt lag ett egenkontrollprogram bifogas.

Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt för personalen på försäljningsstället och kunna visas för kommunen och polismyndigheten vid tillsyn. Informera all personal så att de känner till era rutiner och regler för försäljning. Kom ihåg att informera extrapersonal.

Åldersgräns

Tobaksfria nikotinprodukter får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år.Den som säljer tobaksfria nikotinprodukter är skyldig att försäkra sig om att köparen fyllt 18 år. Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras.Du får inte sälja tobaksfria nikotinprodukter till någon som du misstänker ska lämna över dem till någon under 18 år. Du ska ha en skylt om åldersgränsen som syns tydligt, till exempel vid kassan.

Marknadsföring och reklam

Marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter ska vara måttfull.

Märkning av tobaksfria nikotinprodukter

Samtliga förpackningar av tobaksfria nikotinprodukter ska ha en innehållsdeklaration och en hälsovarning.

Kontrollköp

Kontrollköp från kommunen kan förekomma. Ett kontrollköp innebär att en person över 18 år som ser ung ut testar om det går att handla tobaksfria nikotinprodukter utan legitimation. Kommunen får genomföra kontrollköp utan att näringsidkaren underrättas i förväg. Kommunen ska snarast efter genomfört kontrollköp underrätta försäljningsstället om att ett kontrollköp genomförts.

Tillsyn

Kommunen och polisen gör kontroller i de butiker där produkterna säljs för att se till att lagen om tobaksfria nikotinprodukter följs. .

Straffansvar

Följer du inte reglerna kan du få varning eller föreläggande om att du måste åtgärda bristerna. Du kan också förbjudas sälja tobaksfria nikotinprodukter. Det är straffbart att bryta mot vissa regler och detta innebär att du kan dömas till böter eller fängelse.

Tillsynsavgift

*Tillsynsavgiften är 1 900 kronor (4 procent av aktuellt prisbasbelopp, avrundat till närmaste hundratal kronor).

Prisbasbelopp 2022: 48 300 kr.

Ska du sluta sälja tobaksfria nikotinprodukter?

När din verksamhet upphör, byter ägare eller om du vill sluta tobaksfria nikotinprodukter, ska du anmäla detta till kommunen.


*Beslut Kommunfullmäktige Tranås kommun 2022-06-13 § 103.

Kontakt

Alkohol- och tobakshandläggare

Ulla-Britt Blomgren

E-post: ulla-britt.blomgren.ifo@tranas.se
Telefon: 0140-681 95

Telefontid: Måndag, onsdag, fredag

Senast publicerad: