Stipendier och föreningspriser

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut stipendier och föreningspriser till de som utmärkt sig under året. Utdelningen bygger på nomineringar från kommuninvånare. Du kan lämna din motivering för den person eller förening du tycker ska bli tilldelad pris via våra e-tjänster.

Nominera för stipendier och föreningspriser

Varje år delar kultur- och fritidsnämnden ut priser till föreningar och enskilda personer för att uppmärksamma deras insatser under året. Nomineringsperioden inleds i slutet av december och pågår till slutet av mars. Nedan kan du läsa om de sex priserna som delas ut årligen. Du kan själv nominera tänkbara stipendiater via våra e-tjänster.

E-tjänster för nominering

Nominera för Rydéens idrottsfond och för stipendier och föreningspriser via våra e-tjänster.

Årets kulturpris delas ut till den eller de personer som uppvisat goda färdigheter inom sitt kulturområde, eller som har bidragit till att kommunens kulturliv breddats och utvecklats. Stipendiets syfte är att stödja och uppmuntra personer som är verksamma inom till exempel konst, litteratur, teater, film, dans eller konsthantverk. Personen eller personerna som tilldelas priset ska vara bosatta i eller ha koppling till Tranås kommun.

Kultur- och fritidsnämnden utser stipendiaterna. Nämnden har möjlighet att själv föreslå tänkbara stipendiater. Prissumman är 10 000 kronor.

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut ett ungdomsstipendium på 10 000 kronor. Syftet med stipendiet är att uppmuntra yngre kulturutövare att fortsätta utvecklas inom sitt område, till exempel att studera på folkhögskola eller högskola.

Kriterierna för att tilldelas stipendiet är att ungdomen ska vara mellan 15—25 år. Stipendiaten ska också ha uppvisat goda kunskaper inom sitt kulturområde samt ha ambitionen att fortsätta att utvecklas inom området. Person som tilldelas priset ska vara bosatt i Tranås kommunn eller ha en annan anknytning till kommunen.

Kultur- och fritidsnämnden utser stipendiaterna. Nämnden har möjlighet att själv föreslå stipendiater.

Årets ledarstipendium delas ut varje år till ledare inom hela Tranås kommun. Kriterier för de ledare som nomineras till stipendiet är att de ska arbeta med frågor som inkludering och likabehandling samt avsätta tid och energi för att alla ska uppleva gemenskap. Stipendiaten ska vara bosatt i Tranås kommun eller ha koppling till kommunen på annat sätt.

Kultur- och fritidsnämnden utser stipendiaterna. Nämnden har möjlighet att själv föreslå stipendiater. Stipendiaten tilldelas en prissumma på 10 000 kronor.

Stipendiet till Årets förening delas ut årligen till den förening som genomfört en värdefull insats för föreningslivet i kommunen, arbetar för meningsfullhet, tillhörighet och delaktiget eller direkt eller indirekt verkar för att uppfylla de globala målen i Agenda 2030. Stipendiaten skall vara bosatt i Tranås kommun eller ha annan anknytning till kommunen.

Kultur- och fritidsnämnden utser stipendiaterna. Nämnden har möjlighet att själv föreslå stipendiater. Prissumman är 10 000 kronor.

Årets initiativ tilldelas den eller de inom civilsamhället som på ett kreativt sätt skapat en ny aktivitet, händelse eller sammanslutning eller genom sitt initiativ direkt eller indirekt verkar för de globala målen i Agenda 2030. Initiativet ska vara nytänkande och bredda det befintliga utbudet inom kommunen. Stipendiaten skall vara bosatt i Tranås kommun eller ha annan anknytning till kommunen.

Kultur- och fritidsnämnden utser stipendiaterna. Nämnden har möjlighet att själv föreslå stipendiater. Prissumman är 10 000 kronor.

Rydéns idrottsfond startades av Barbro Rydén som under större delen av sitt liv var aktiv inom idrottrörelsen. Priset syftar till att lyfta de personer som är aktiva inom föreningar och genom sitt engagemang gör det möjligt för ungdomar inom Tranås kommun att delta i idrottsaktiviteter. Priset kan tilldelas både aktiva lag och ledare för föreningar.

Fondens styrelse kommer att sammanträda minst två gånger per år för att utse stipendiater och utdelningsbelopp. Fondens anda är vägledande vid val av stipendiater. Högst fyra stipendiater per år kan utses.

Föreningar och enskilda personer kan nominera stipendiekandidater via e-tjänsten ovan.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

E-post: kultur-fritid@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Senast publicerad: