Östanåparken

Östanåparken ligger i hjärtat av Tranås, mittemot stadshuset, där den omslingras av Svartån. Här finns det möjlighet till lugna promenader i vacker natur eller mer fartfyllda aktiviteter som ett utegym eller discgolf.

Om Östanåparken

Här finns möjlighet till skön tätortsnära vandring genom en rikedom av fågelliv, växter och djur. Det finns upplysta cykelvägar genom parken, mindre stigar, gott om bänkar att sitta ned på, varvade med svårgenomträngliga partier med våtmarker, blandskog och några höjder.

Spänger

Längs med Svartåns strandkant kan du ta en promenad på anlagda spänger. Utmed dessa finns det trevliga sittplaster. Ta en paus och lyssna på alla fåglar som finns i parken.

I parken finns en discgolfbana som passar för alla oavsett nivå eller ålder. Var uppmärksam på övriga besökare i parken när du kastar discarna.

Utegymmet i Östanåparken är byggt av naturmaterial och är upplyst året om. Gymmet har sex stationer:

  • knäböj
  • bänkpress
  • dips
  • axelpress
  • armhävningsstång
  • situp-ramp

Naturlekplats

Naturlekplatsen är skapad för att erbjuda en variation och möjlighet till olika sorters lek och upptäckande för varierande åldrar. Lekplatsen är utformad för att smälta in i den befintliga skogsmarkens karaktär, exempelvis genom naturliga materialval. På lekplatsen finns bland annat djurskulpturer, en sagotron, gungor, klätterställning med rutschkana.

Barnens naturstig

Barnens naturstig är ett spännande äventyr som vänder sig till de yngre besökarna i parken. Här kan ni hjälpa den lite virriga tranan Grus-Grus att hitta sina borttappade ägg. Längs stigen kommer ni få träffa flera av tranans kompisar som kanske kan ge ledtrådar till var äggen finns.

Naturskola

Naturskolan har sin verksamhet i Östanåparken. Syftet med naturskolan är att öka barns och elevers förståelse för att leva i ett hållbart samhälle där de får en bredare kunskap om natur, miljö och kretloppsfrågor.

Kontakt

Parkenheten

E-post: gatapark@tranas.se
Kundtjänst: 0140-683 07
Öppettider: måndag-fredag 08.00-12.00
Enhetschef: 0140-683 51

Senast publicerad: